Sprawozdawczość finansowa. Zbiór zadań

 

 

Zbiór zadań z zakresu sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych poza bankami i zakładami ubezpieczeń jest przeznaczony do wykorzystania w ramach ćwiczeń z przedmiotów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową na różnych kierunkach studiów. Zakres problemowy zbioru obejmuje obowiązujący program nauczania. Przy opracowywaniu zbioru wykorzystano dostępną literaturę z obszaru rachunkowości finansowej oraz obowiązujące akty prawne. Struktura zbioru oraz stopień szczegółowości wybranych problemów zostały dostosowane do procesu dydaktycznego przedmiotów z zakresu sprawozdawczości finansowej w ramach zróżnicowanej ilości godzin wykładowych i ćwiczeniowych.

 

 


Autor                     Magdalena Głębocka, Iwona Kumor, Lucyna Poniatowska, Marzena Strojek-Filus

ISBN                      978-83-7875-049-9

Liczba stron          157

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Nakład wyczerpany


Powrót do listy