Wartościowanie pracy. Teoria i praktyka

 

 

Problematyka wartościowania pracy, będąca przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu, jest bardzo istotna z wielu punktów widzenia. Po pierwsze, wartościowanie pracy jest podstawowym elementem techniki płac i już z tego powodu sytuuje się na czele zagadnień związanych z kształtowaniem systemów wynagrodzeń we współczesnych organizacjach. Po drugie, ta metoda zarządzania może być z powodzeniem wykorzystana przy podejmowaniu decyzji dotyczących działań z zakresu usprawnień organizacyjnych (np. w obszarze struktur organizacyjnych). Po trzecie, należy również wskazać na szeroki zakres zastosowania w pozostałych, obok wynagrodzeń, elementach systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Niniejsza publikacja składa się z dwóch części: część pierwsza ma charakter teoretyczno-metodyczny, w drugiej przeważają aspekty praktyczne.

 


Autor                     Grażyna Gruszczyńska-Malec

ISBN                      978-83-7246-408-8

Liczba stron          251

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

Nakład wyczerpany


Powrót do listy