Algorytmy i struktury danych. Przykłady i ćwiczenia

 

 

Niniejszy zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów kierunku informatyka. Stanowi on uzupełnienie, pogłębienie i rozszerzenie materiału realizowanego na wykładach i ćwiczeniach z przedmiotu „Algorytmy i struktury danych”. Jego podstawowym celem jest przedstawienie przykładów i zadań z tych partii materiału, które pomogą zrozumieć piękno algorytmów i określić precyzyjnie stopień ich złożoności. Część zadań ma na celu pomoc w zdobyciu umiejętności czytania ze zrozumieniem literatury programistycznej (tekstów programów). Skrypt stanowi rozszerzoną i poprawioną wersję zbioru zadań do przedmiotu „Programowanie komputerów” z 2008 roku. Materiał w zbiorze zadań obejmuje następujące treści z nowego sylabusa dla kierunku informatyka – studia pierwszego stopnia:         podstawy analizy algorytmów, złożoność obliczeniową algorytmów,  rekurencję, algorytmy sortowania i wyszukiwania, złożone struktury danych: stosy, sterty, listy, drzewa, słowniki, metody programowania. Skrypt składa się z ośmiu zasadniczych rozdziałów.

Autor                     Stanisław Kędzierski

ISBN                      978-83-7875-158-8

Liczba stron          131

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Nakład wyczerpany


 

Powrót do listy