Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych

 

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów dziennych i zaocznych wszystkich kierunków ekonomicznych. Zakres tematyczny przedstawionych problemów obejmuje program przedmiotów Statystyka, Statystyka opisowa i Statystyka matematyczna. Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów, zestawu wzorów oraz tablic statystycznych. Każdy rozdział rozpoczyna część składająca się z przykładów rozwiązanych z wykorzystaniem znanych pakietów statystycznych. Programy te są wykorzystywane na zajęciach kursowych w pracowniach komputerowych. Druga część to wybór zadań do samodzielnego rozwiązania. Każdy rozdział kończy wybór pytań teoretycznych. Pytania zostały podzielone na trzy kategorie. Zamieszczono pytania otwarte wymagające sformułowania szerokiej odpowiedzi, pytania „Prawda czy fałsz”, gdzie należy udzielić odpowiedzi „tak” lub „nie” oraz klasyczne pytania testowe, w których należy wybrać prawdziwe odpowiedzi. Znajomość odpowiedzi na te pytania, czyli znajomość metod statystycznych jest niezbędna do rozwiązania zadań. Wiedzę teoretyczną znajdzie Czytelnik w podręcznikach zalecanych jako literatura obowiązkowa do wykładów, których podstawowy wykaz zamyka książkę.

 


Autor                     Grzegorz Kończak, Grażyna Trzpiot

ISBN                       978-8378-75-184-7

Liczba stron          308

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014 (wydanie 2)

Cena                      5 zł


 

Powrót do listy