Wprowadzenie do symulacji komputerowych

 

 

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny wzrost zastosowań metod symulacyjnych. Stało się to możliwe ze względu na znaczne zwiększenie się możliwości obliczeniowych komputerów. W książce wyróżniono osiem rozdziałów. W rozdziale pierwszym przytoczono wybrane fakty dotyczące początków analiz symulacyjnych. W drugim przedstawiono zwięzłą charakterystykę programu R. W kolejnym rozdziale opisano wybrane metody generowania liczb pseudolosowych z rozkładu jednostajnego. W rozdziale czwartym scharakteryzowano najważniejsze rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych. W piątym omówiono wybrane metody pozwalające na transformację liczb losowych z rozkładu jednostajnego w wartości losowe z różnych omówionych wcześniej rozkładów teoretycznych. Rozdział szósty opisuje najważniejsze metody statystyczne, w których niezbędne jest wykorzystanie symulacji komputerowych. W rozdziale siódmym scharakteryzowano wybrane procesy stochastyczne. Ostatni rozdział zawiera opisy wykorzystania procedur symulacyjnych do rozwiązania różnych wybranych zagadnień.


Autor                     Grzegorz Kończak

ISBN                      978-83-7875-041-3

Liczba stron          182

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł


 

Powrót do listy