Metody badań operacyjnych w zadaniach. Problemy liniowe. Wydanie drugie poprawione

 

 

Niniejszy zbiór zadań jest adresowany do studentów stacjonarnych i zaocznych kierunków ekonomicznych oraz do kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia z badań operacyjnych. Celem skryptu jest umożliwienie studiującym doskonalenia umiejętności postrzegania i rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz nabycia wprawy w stosowaniu odpowiednich technik i procedur obliczeniowych. Poprzez zaproponowane przykłady i zadania, starano się pokazać szerokie spektrum praktycznych problemów decyzyjnych oraz narzędzi wykorzystywanych do ich rozwiązania. Zbiór składa się z pięciu podstawowych części, w których są omawiane problemy związane z optymalizacją liniową. Zakres tematyczny obejmuje modelowanie optymalizacyjnych problemów liniowych, rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych metodą geometryczną oraz za pomocą algorytmu simpleks, analizę wrażliwości i problem zadań dualnych, rozwiązywanie zadań programowania całkowitoliczbowego metodą podziału i ograniczeń, metody programowania celowego oraz rozwiązywanie zagadnień transportowych.

 

 

Autor                     Donata Kopańska-Bródka (red.)

ISBN                      978-83-7875-053-6

Liczba stron          205

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013 (wydanie 2)

Cena                     5 zł


 

Powrót do listy