Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrane metody badań operacyjnych w zarządzaniu. Problemy i zadania

 

Niniejszy zbiór zadań adresowany jest do studentów stacjonarnych i zaocznych kierunków ekonomicznych oraz do kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia z badań operacyjnych. Celem niniejszego skryptu jest umożliwienie studiującym doskonalenia umiejętności postrzegania i rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz nabycia wprawy w stosowaniu odpowiednich technik i procedur obliczeniowych. W niniejszym zbiorze, poprzez zaproponowane przykłady i zadania, starano się pokazać szerokie spektrum praktycznych problemów decyzyjnych oraz narzędzi wykorzystywanych do ich rozwiązania. Zbiór składa się z pięciu, tematycznie zamkniętych, rozdziałów. Zakres badań operacyjnych obejmuje tu analizę sieci przedsięwzięć na podstawie metody CPM, PERT i analizę czasowo-kosztową, zagadnienia podejmowania decyzji w warunkach niepewności, problemy optymalizacji dynamicznej, zagadnienia teorii kolejek i proste modele zapasów. Poszczególne części zbioru prezentowane są według tej samej metodyki. Każdy rozdział rozpoczyna się od przedstawienia problemów praktycznych wraz ze szczegółową prezentacją kolejnych etapów rozwiązania. W dalszej kolejności omawiany jest przykład praktyczny i jego rozwiązanie za pomocą formuł funkcyjnych arkusza kalkulacyjnego Excel lub jego modułu optymalizacyjnego Solver. Prezentowane przykłady tak dobierano, aby strona obliczeniowa nie dominowała nad istotą problemu decyzyjnego. Kolejne części rozdziałów zawierają słowniczki terminów i pojęć kluczowych, zadania i testy do samodzielnego rozwiązania. Odbiorcy niniejszego zbioru mogą w sposób indywidualny dokonać oceny stopnia opanowania poszczególnych działów badań operacyjnych odpowiadając na zamieszczone pytania testowe typu prawda-fałsz, rozwiązując test wielokrotnego wyboru lub problem praktyczny i odpowiadając na pytania testowe. Na końcu zbioru załączono odpowiedzi do wszystkich zadań, pytań i testów, co niewątpliwie ułatwi pracę z podręcznikiem. Sądzimy, że niniejszy zbiór zadań będzie użyteczny dla studentów i prowadzących ćwiczenia pomagając w zrozumieniu i opanowaniu materiału z badań operacyjnych.


Autor                     Donata Kopańska-Bródka (red.)

ISBN                       83-7246-874-5

Liczba stron          187

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2006

Nakład wyczerpany

Powrót do listy

Dołącz do nas

Nasi partnerzy