Podstawy rachunkowości. Zbiór ćwiczeń

 

 

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości jest praktyczną ilustracją podstawowych zagadnień związanych ze sposobem opisu funkcjonowania przedsiębiorstw w systemie  rachunkowości. Poza ogólnym wprowadzeniem do metod, zasad i procedur rachunkowości przedstawiono w nim system informacyjny rachunkowości pod kątem trzech zasadniczych procesów: zakupu, wytwarzania i innej działalności tworzącej koszty oraz sprzedaży i powstawania wyniku finansowego. Powyższe tematy zamykają zasady konstrukcji sprawozdań finansowych i sposobu ich sporządzania. Zbiór zadań obejmuje różnorodne ćwiczenia przekrojowe i cząstkowe, dobrane zgodnie z logiką całościowego przedstawienia majątku i procesów w systemie rachunkowości. Zadania ujęte w poszczególnych rozdziałach należy rozwiązywać kolejno, zastosowano bowiem taki ich układ, w którym umiejętność rozwiązania następnego tematu uwarunkowana jest opanowaniem poprzedniego.

Autor                     Anna Kostur, Marta Otręba

ISBN                      978-83-7246-972-4

Liczba stron          132

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012 (wydanie 4)

Nakład wyczerpany


 

 

Powrót do listy