Rozkłady Alfa-stabilne. Zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu

 

 

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia związane z teorią ryzyka. Rozdział drugi ujmuje w sposób syntetyczny metodologię rodziny rozkładów alfa-stabilnych.  W kolejnym, trzecim rozdziale, skoncentrowano się na omówieniu metod estymacji parametrów opisujących rozkłady alfa-stabilne. Rozdział czwarty przybliża teorię rodziny rozkładów geometrycznie stabilnych, będących szczególnym przypadkiem rozkładów alfa-stabilnych. Rozdział piąty przybliża Czytelnikowi metodologię testów zgodności wykorzystywanych przy badaniu dopasowania teoretycznych rozkładów alfa-stabilnych do danych empirycznych. W ostatnim, szóstym rozdziale zaprezentowano aparat metodologiczny wykorzystywany do pomiaru ryzyka inwestycyjnego.

 

 

Autor                     Dominik Krężołek

ISBN                      978-83-7875-221-9

Liczba stron          144

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     12 zł


 

Powrót do listy