Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim. Charakterystyka wybranych pojęć

 

 

Opracowanie ma charakter opisowy i powstało na podstawie analizy literatury. Przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów specjalności „gospodarowanie kapitałem ludzkim” jako materiał pomocniczy do studiowania w ramach przedmiotów: gospodarowanie kapitałem ludzkim, uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim oraz uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim w elastycznej organizacji. Zakres tematyczny opracowania obejmuje charakterystykę wybranych czynników warunkujących realizację funkcji personalnej w organizacji. Prezentacji uwarunkowań gospodarowania kapitałem ludzkim dokonano ze świadomością, że zbiór tych uwarunkowań jest otwarty, gdyż trudne jest (a może wręcz niemożliwe) wskazanie wszystkich czynników wywierających wpływ na wykorzystanie kapitału ludzkiego. Pominięto chociażby takie, jak: wielkość i lokalizacja organizacji, struktura gospodarki, rozwój elastycznych form zatrudnienia , integracja z Unią Europejską oraz aspekty cywilizacyjne , które niewątpliwie wywierają wpływ na proces gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacjach. Objętość opracowania nie pozwala jednak na rozważanie wpływu kolejnych uwarunkowań.


Autor                     Małgorzata Król

ISBN                      978-83-7246-468-2

Liczba stron          85

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009

Nakład wyczerpany


Powrót do listy