Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników

 

 

Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników prezentuje zagadnienia dotyczące uznawania i ewidencji kosztów oraz przychodów podporządkowanych zasadom i możliwościom ustalania wyniku finansowego. Całość opracowania została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym odniesiono się do nadrzędnych zasad rachunkowości, których zastosowanie jest niezbędne z punktu widzenia pomiaru wyniku finansowego. Przedmiotem rozdziału drugiego są kwestie związane z uznawaniem przychodów. Rozdział trzeci prezentuje zagadnienia dotyczące ustalania wyniku finansowego. Ujęte w rozdziale przykłady i ćwiczenia uwzględniają warianty oraz metody ustalania wyniku finansowego w powiązaniu z układami ewidencji kosztów działalności podstawowej. Rozdział czwarty zawiera ćwiczenia dotyczące identyfikacji i klasyfikacji kosztów oraz przychodów pod kątem ich wpływu na wynik brutto, a także podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, metod ustalania dochodu/straty.

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor                     Iwona Kumor, Anna Kuzior, Katarzyna Tkocz-Wolny

ISBN                      978-83-7875-332-2

Liczba stron          86

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Nakład wyczerpany


 

Powrót do listy