Rachunkowość finansowa. Zbiór ćwiczeń. Wyd. II

 

 

Niniejszy zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika „Rachunkowość finansowa” pod redakcją Zbigniewa Messnera. Jego treść dostosowana jest do wykładu z rachunkowości finansowej, prowadzonego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zbiór może być również wykorzystywany przez słuchaczy studiów podyplomowych. Stanowi pomoc w zajęciach dydaktycznych, a także w procesie samodzielnego studiowania zagadnień rachunkowości finansowej. Całość opracowania została podzielona na dziewięć bloków tematycznych. W każdym zawarto różnorodne zadania o narastającym stopniu trudności. Aby ułatwić zrozumienie problemów, w poszczególnych rozdziałach zamieszczono rozwiązania niektórych zadań, typowych dla danej grupy tematycznej. Przygotowując opracowanie, autorzy korzystali z doświadczeń zdobytych podczas pracy nad wcześniej publikowanym zbiorem ćwiczeń napisanym pod redakcją śp. doc. dra Bernarda Binkowskiego. Niniejsze wydanie w dużym stopniu opiera się na tym właśnie opracowaniu.

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor                     Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska (red.)

ISBN                      978-83-7246-603-7

Liczba stron          267

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                miękka

Rok wydania         2012 (wydanie 2)

Nakład wyczerpany


 

Powrót do listy