Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Zbiór zadań do wybranych subdyscyplin i zagadnień

 

 

Przedkładany zbiór zadań był weryfikowany na studentach specjalności Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim (GKL), prowadzonej od kilku lat przez Katedrę Zarządzania Organizacjami na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach w trakcie ćwiczeń, interaktywnych wykładów oraz testów sprawdzających. Wydaje się, że specyfikuje on dość dokładnie (poprzez wyróżnienie subdyscyplin i zagadnień rozdziałów w ich ramach) wymaganą od studentów wiedzę i umiejętności, w związku z czym jest szczególnie przydatny dla studentów mających indywidualny tok studiów, którzy mogą samodzielnie wykonywać określone zadania, posługując się podanymi w każdym rozdziale wskazówkami literaturowymi i konsultując jedynie wątpliwości z prowadzącymi (sprawdzającymi wypełnienie zadań). Nadaje się do wykorzystania przy realizacji wielu przedmiotów w ramach specjalności GKL.

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor                     Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Małgorzata Satoła

ISBN                      978-83-7246-998-4

Liczba stron          363

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

Nakład wyczerpany


 

Powrót do listy