Zarządzanie jakością działań w organizacji. Modele i metody doskonalenia

 

 

Celem publikacji jest dokonanie przeglądu dorobku literatury w zakresie doskonalenia zarządzania organizacjami oraz zaprezentowanie możliwości doskonalenia działań, procesów w organizacjach. Każda organizacja jest zbiorem przeplatających się wzajemnie procesów. Ich identyfikacja pozwala na lepsze zrozumienie tworzenia wartości, a ich usprawnienie i doskonalenie zwiększa efektywność funkcjonowania organizacji i stopień zadowolenia klientów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Książka jest kierowana do studenta, doktoranta, doradcy biznesowego, pracowników organizacji skoncentrowanych na konkretnych i uporządkowanych według priorytetów zagadnieniach na rzecz wdrażania inicjatyw ulepszających i doskonalących procesy.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor                     Krystyna Lisiecka, Ewa Czyż-Gwiazda

ISBN                      978-83-7875-215-8

Liczba stron          232

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                      5 zł


 

Powrót do listy