Menedżer jakości. Podejście procesowe. Wyd. 2 rozszerzone

 

 

Niniejsze opracowanie traktuje o podejściu procesowym w organizacjach zarówno biznesowych, jak i publicznych. Podejście to jawi się jako jedno z bardziej znaczących w dorobku nauk o zarządzaniu. Wyznacza nowy paradygmat zarządzania, nowy sposób myślenia i interpretacji zjawisk, przełamawszy stary sposób myślenia, przestarzałe paradygmaty. Podejście procesowe cechuje wiele współczesnych koncepcji i metod zarządzaniami, uważa się bowiem, że ono stymuluje do angażowania oraz adaptowania różnych koncepcji, metod i narzędzi zarządzania procesami. Celem tego opracowania jest przybliżenie czytelnikowi podstaw orientacji procesowej w organizacjach biznesowych i publicznych. Przedmiotem zaś tego zbioru opracowań, przygotowanych zarówno przez środowisko pracowników naukowo-badawczych, jak też środowisko przedstawicieli praktyki gospodarczej, jest opis podejścia procesowego do systemów zarządzania jakością, a tym samym i do działalności całej organizacji. W pracy obok Wstępu wyodrębniono sześć części.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor                     Krystyna Lisiecka (red.)

ISBN                      978-83-7875-069-7

Liczba stron          317

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013 (wydanie 2)

Cena                     5 zł


 

Powrót do listy