Przejdź do menu Przejdź do treści

Strategie finansowe przedsiębiorstwa

Praca obejmuje siedem rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający. W rozdziale drugim poruszono wiele problemów związanych z identyfikacją i zakresem strategii finansowych przedsiębiorstwa.. Rozdział trzeci dotyczy wiodących zagadnień związanych ze strategią wyboru struktury kapitału w nawiązaniu do dorobku teorii i ewolucji różnych proponowanych rozwiązań w tym zakresie. Rozdział czwarty odnosi się do głównych zagadnień związanych z rolą i miejscem polityki dywidendy w strategii finansowej przedsiębiorstwa. W rozdziale piątym zaprezentowano główne zagadnienia związane z wykorzystaniem kapitału pożyczkowego w strategii finansowej przedsiębiorstwa.W rozdziale szóstym porównano warianty strategii rynkowego pozyskiwania kapitału własnego z oceną ich konsekwencji dla interesariuszy. Elementem tej części opracowania są również podstawowe zagadnienia związane z kształtowaniem relacji inwestorskich i zapewnieniem właściwego nadzoru korporacyjnego. Ostatni rozdział opracowania poświęcono wybranym zagadnieniom strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych. Przedstawiono przyczyny występowania sytuacji ryzykownych i ich konsekwencje dla poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstwa. Zaprezentowano główne źródła finansowania ryzyka z wyróżnieniem roli szczególnej formy zasilania kapitałowego, jakim jest kapitał ryzyka. Przedstawiono także wybrane innowacje finansowe.

 

AutorzyGabriela Łukasik, Joanna Błach
ISBN978-83-7875-281-3
Rok wydania2016
Liczba stron246
Format B5
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca