Strategie finansowe przedsiębiorstwa

 

 

Praca obejmuje siedem części (rozdziałów). Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. W rozdziale drugim poruszono wiele problemów związanych z identyfikacją i zakresem strategii finansowych przedsiębiorstwa, w powiązaniu z różnymi definicjami pojęcia „strategia” w literaturze. Rozdział trzeci pracy dotyczy wiodących zagadnień związanych ze strategią wyboru struktury kapitału w nawiązaniu do dorobku teorii i ewolucji różnych proponowanych rozwiązań w tym zakresie. Rozdział czwarty pracy dotyczy głównych zagadnień związanych z rolą i miejscem polityki dywidendy w strategii finansowej przedsiębiorstwa. W rozdziale piątym zaprezentowano główne zagadnienia związane z wykorzystaniem kapitału pożyczkowego w strategii finansowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem możliwości wyboru dwóch głównych modeli: pośredniego i bezpośredniego. W rozdziale szóstym porównano warianty strategii rynkowego pozyskiwania kapitału własnego z oceną ich konsekwencji dla interesariuszy. Elementem tej części opracowania są również podstawowe zagadnienia związane z kształtowaniem relacji inwestorskich i zapewnieniem właściwego nadzoru korporacyjnego. Ostatni (siódmy) rozdział opracowania poświęcono wybranym zagadnieniom strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych. Przedstawiono przyczyny występowania sytuacji ryzykownych i ich konsekwencje dla poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstwa. Zaprezentowano główne źródła finansowania ryzyka z wyróżnieniem roli szczególnej formy zasilania kapitałowego, jakim jest kapitał ryzyka. Przedstawiono także wybrane innowacje finansowe.

Autor Gabriela Łukasik, Joanna Błach
ISBN                      

978-83-7875-281-3

Liczba stron 246
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2016


 

Powrót do listy