Wprowadzenie do inwestowania

 

 

Autor                     Krzysztof Marcinek

ISBN                      978-83-7875-178-6

Liczba stron          331

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

 

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich. Jak sam jego tytuł wskazuje, ma on wprowadzać studentów studiów ekonomicznych, w szczególności kierunku Finanse i Rachunkowość, w podstawowe zagadnienia inwestowania. Przyjęto więc założenie, że szczegółowe poznanie prezentowanych w podręczniku zagadnień nastąpi w ramach poszczególnych przedmiotów, wykładanych głównie na studiach magisterskich. W książce wyodrębniono 5 rozdziałów. Rozdział otwierający książkę zapoznaje studentów z istotą inwestowania. Rozdział drugi zawiera syntetyczną charakterystykę różnych rodzajów inwestycji, dokonaną przy zastosowaniu nieco innego od tradycyjnego podejścia do tej kwestii. Rozdział trzeci poświęcono inwestorom. W rozdziale czwartym przedstawiono wybrane kwestie dotyczące wielowątkowej problematyki, jaką jest ryzyko w inwestowaniu. Książkę zamyka rozdział piąty, poświęcony metodycznym podstawom rachunku finansowej efektywności inwestowania.

 

Powrót do listy