Osiągnięcia ekonomii XX wieku

 

 

Autor                     Grażyna Musiał

ISBN                      978-83-7246-671-6

Liczba stron          171

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Książka ta jest podręcznikiem dydaktycznym dla doktorantów na studiach ekonomicznych, którzy zaznajomili się już z ekonomią, ale profesjonalnie się nią nie zajmują. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera omówienie pojęcia i rodzajów szkół naukowych; w drugim rozdziale przedstawiono główne szkoły, które stały się ważne w ekonomii w XX wieku. W trzecim rozdziale podjęto problem „odrodzenia rynkowego” (market revival), dokonano charakterystyki szkoły chicagowskiej w ekonomii i jej głównych twórców. Rozdział czwarty dotyczy wkładu polskich uczonych do rozwoju ekonomii w XX wieku. W piątym rozdziale omówiono zagadnienie koniunktury gospodarczej.

 

Powrót do listy