Ekonomia menedżerska. Problemy decyzyjne w studiach przypadków

 

 

Autor                     Izabela Ostoj, Rafał Żelazny, Magdalena Tusińska, Julia Włodarczyk, Artur Grabowski

ISBN                      978-83-7875-251-6

Liczba stron          166

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     15 zł

 

Spis_treści

 

 

Podręcznik zawiera 30 studiów przypadków z opisem prawdopodobnego przebiegu decyzji menedżerskich, które zostały w rzeczywistości podjęte w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w kilku ostatnich latach. Zaprezentowano je w układzie etapów procesu decyzyjnego zawartego w jednym z najpopularniejszych podręczników z danej dziedziny – Ekonomii menedżerskiej W.F. Samuelsona i S.G. Marksa. Autorzy opracowania pragną jednocześnie zaznaczyć, że analiz dokonano na podstawie dostępnych materiałów, a niektóre fakty wymagały tzw. stylizacji. Nigdy nie wiadomo bowiem jaka była logika menedżera w momencie identyfikacji problemu i co ostatecznie nim powodowało w trakcie dokonywania wyboru wariantu działania. Studia przypadków nie powinny być zatem traktowane jako źródłowy materiał faktograficzny. Mają natomiast pomóc w unaocznieniu studentom kwestii związanych z identyfikacją problemów menedżerskich i podejmowaniem decyzji, będących odpowiedzią na nie.

 

 

Powrót do listy