Przejdź do menu Przejdź do treści

Logistyka międzynarodowa

Podręcznik stanowi zmienioną i rozszerzoną wersję pierwszego wydania z 2000 roku, uwzględniającą postęp teoretyczny i praktyczny, jaki dokonał się w tym czasie. W pierwszym przedstawiono teoretyczno-metodologiczne problemy logistyki międzynarodowej. Drugi traktuje o czynnościach logistyki międzynarodowej. W rozdziale trzecim zaprezentowano przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych. Rozdział czwarty traktuje o istocie procesu transportowego w logistyce międzynarodowej. Rozdział piąty prezentuje zagadnienia transportu intermodalnego. Rozdział szósty dotyczy wybranych problemów telematyki i prezentuje ciekawsze jej aplikacje stosowane w transporcie intermodalnym.

AutorEwa Płaczek
ISBN83-7246-867-2
Rok wydania2006 (Wyd. II)
Liczba stron149
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca