Logistyka międzynarodowa, wyd. II

 

 

Autor                     Ewa Płaczek

ISBN                      83-7246-867-2

Liczba stron          149

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2006 (wydanie 2)

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Podręcznik stanowi zmienioną i rozszerzoną wersję pierwszego wydania z 2000 roku, uwzględniającą postęp teoretyczny i praktyczny jaki dokonał się w tym czasie. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono teoretyczno-metodologiczne problemy logistyki międzynarodowej. Drugi traktuje o czynnościach logistyki międzynarodowej. W rozdziale trzecim zaprezentowano przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych. Rozdział czwarty traktuje o istocie procesu transportowego w logistyce międzynarodowej. Rozdział piąty prezentuje zagadnienia transportu intermodalnego. Rozdział szósty dotyczy wybranych problemów telematyki i prezentuje ciekawsze jej aplikacje stosowane w transporcie intermodalnym.

 

Powrót do listy