Rynek pracy. Wybrane zagadnienia

 

 

Autor                     Anna Skórska

ISBN                      978-83-7875-311-7

Liczba stron          216

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania          2016

Cena                     29 zł

 

Spis_treści

 

 

W układzie niniejszego podręcznika wyodrębniono cztery rozdziały. W rozdziale 1 dokonano przeglądu definicji rynku pracy oraz jego podziału z uwzględnieniem różnych kryteriów.  Rozdział 2 stanowi syntetyczne ujęcie problemu bezrobocia – sposobów definiowania pojęcia, podstawowych klasyfikacji, uwarunkowań oraz makro- i mikroekonomicznych skutków pozostawania bez pracy. Integralną częścią rozdziału jest charakterystyka sposobów przeciwdziałania bezrobociu − polityki zatrudnienia oraz polityki rynku pracy, wraz z jej instrumentami. W rozdziale 3 podjęto szczególnie ważne, z punktu widzenia zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy, rozważania dotyczące jego elastyczności w obszarze płac, czasu pracy czy zatrudnienia.  Charakterystyka źródeł danych o rynku pracy oraz odniesienie do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz instytucji podejmujących badania w obszarze rynku pracy stanowią wiodący wątek rozdziału 4.

 

Powrót do listy