Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów. Skrypt do wykładów z psychologii

 

Autor                     Anna Sowińska

ISBN                      978-83-7875-238-7

Liczba stron          110

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015 (wydanie 2)

Cena                    Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna 

Spis_treści

 

 

 

Opracowanie zbudowano z pięciu części zawierających powiązane ze sobą tematy. Rozdział pierwszy przybliża psychologię jako naukę, metody jakimi pracują psycholodzy  oraz obszary praktyki i zadania jakich się podejmują. Ogólny przegląd problemów powiązanych stricte z naukami ekonomicznymi – z pracą i rynkiem pracy, organizacją i zarządzaniem, konsumentem, marketingiem – zawiera rozdział drugi. Dla zrozumienia fenomenu różnorodności i wyjątkowości każdego człowieka niezbędna jest wiedza z zakresu różnic indywidualnych, czyli osobowości, temperamentu, potrzeb czy zdolności. Przedstawiono je w rozdziale trzecim. W rozdziale czwartym omówione zostały emocje, motywacja i stres psychologiczny.  Ostatni rozdział poświęcono zagadnieniom ważnym w relacjach społecznych: postawom i ich kształtowaniu, komunikowaniu się, asertywności oraz agresji. Formuła wykładu, przy braku ćwiczeń, pozwala jedynie na ukazanie celowości rozwijania tych kompetencji i omówienie podstawowych założeń teoretycznych.

 

 

 

Powrót do listy