Przejdź do menu Przejdź do treści

Inteligentne systemy wspomagania decyzji

Pracę podzielono na dziewięć rozdziałów. Pierwsze dwa opisują podstawowe aspekty podejmowania decyzji oraz koncepcje leżące u podstaw SWD. Trzeci rozdział dotyczy roli ISWD w organizacji. W czwartym rozdziale rozwinięto temat ISWD. Piąty rozdział przedstawia, kluczową z punktu widzenia pracy, dziedzinę sztucznej inteligencji. Rozdział szósty zawiera dogłębną charakterystykę systemów ekspertowych wraz z metodami ich tworzenia, pozyskiwania wiedzy i możliwymi zastosowaniami. Obok metod sztucznej inteligencji w ostatnich latach znacznie rozwinęły się technologie hurtowni danych, analizy OLAP, wizualizacji i dystrybucji wiedzy. Poświęcono im rozdział siódmy. Oprócz systemów ekspertowych źródłem wiedzy SWD mogą być inne, zaawansowane techniki sztucznej inteligencji. Przedstawieniu podstawowych z nich poświęcono rozdział ósmy. Internet dokonał ogromnej zmiany w sposobie dostępu do informacji. Dla SWD interesujące są, omówione w rozdziale dziewiątym, inteligentne systemy agentowe, mogące służyć jako agenty SWD.

Redakcja naukowaHenryk Sroka, Wiesław Wolny
ISBN978-83-7246-484-2
Rok wydania2009
Liczba stron277
Format B5
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3