Inteligentne systemy wspomagania decyzji

 

 

Autor                     Henryk Sroka, Wiesław Wolny (red).

ISBN                      978-83-7246-484-2

Liczba stron          277

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Pracę podzielono na dziewięć rozdziałów. Pierwsze dwa opisują podstawowe aspekty podejmowania decyzji oraz koncepcje leżące u podstaw SWD. Trzeci rozdział dotyczy roli ISWD w organizacji. W czwartym rozdziale rozwinięto temat ISWD. Piąty rozdział przedstawia, kluczową z punktu widzenia pracy, dziedzinę sztucznej inteligencji. Rozdział szósty zawiera dogłębną charakterystykę systemów ekspertowych wraz z metodami ich tworzenia, pozyskiwania wiedzy i możliwymi zastosowaniami. Obok metod sztucznej inteligencji w ostatnich latach znacznie rozwinęły się technologie hurtowni danych, analizy OLAP, wizualizacji i dystrybucji wiedzy. Poświęcono im rozdział siódmy. Oprócz systemów ekspertowych źródłem wiedzy SWD mogą być inne, zaawansowane techniki sztucznej inteligencji. Przedstawieniu podstawowych z nich poświęcono rozdział ósmy. Internet dokonał ogromnej zmiany w sposobie dostępu do informacji. Dla SWD interesujące są, omówione w rozdziale dziewiątym, inteligentne systemy agentowe, mogące służyć jako agenty SWD.

 

Powrót do listy