Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej. Z. 7

 

 

Autor                     Włodzimierz Szkutnik, Monika Hadaś-Dyduch

ISBN                      978-83-7875-180-9

Liczba stron          171

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014 (wydanie 2)

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Zeszyt „Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej” jest przeznaczony dla studentów kierunku ekonomia i logistyka inżynierska, jednak może być przydatny również studentom innych specjalności. Jest to drugie uzupełnione i zmienione wydanie zeszytu o tytule „Funkcje wielu zmiennych”. W pierwszej części, obejmującej rozdziały 1-3, omawiane są własności funkcji, które powinny być znane studentom. W rozdziale 4 przedstawiono zagadnienia z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej. W skrypcie rozwiązano wiele przykładów mających stanowić podstawę oraz uzupełnienie treści programowych realizowanych na wykładzie i ćwiczeniach. Studenci mogą w pełni skorzystać z zawartych tam wskazówek. Zadania do samodzielnego rozwiązania są natomiast sprawdzianem opanowania przez nich studiowanych partii materiału.

 

Powrót do listy