Funkcje wielu zmiennych w ekonomii. Zeszyt 6. Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarzadzaniu


W zeszycie omówiono podstawowe reguły różniczkowania i całkowania. Przedstawiono również metody obliczania wartości przybliżonych funkcji wielu zmiennych, co dla aplikacji ekonomicznych jest istotne ze względu na zastosowania oraz ich relacje z tematami ściśle ekonomicznymi wykładanymi na kierunku Ekonomia. Zamieszczone w zeszycie podstawowe twierdzenia mają zapoznać studentów ze sposobem obliczania wartości optymalnych, np. funkcji użyteczności mającej zastosowanie w teorii i praktycznych aplikacjach ekonomii. Obecny zeszyt wraz z innymi zeszytami serii obejmuje pełny zakres tematów realizowanych w ramach programu nauczania na każdym kie-runku studiów ekonomicznych. Mają one na celu wyprofilowanie, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi, sylwetki absolwenta studiów ekonomicznych. Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod red. W. Szkutnika.

Autor Jan Acedański, Monika Dyduch, Bartosz Lawędziak, Włodzimierz Szkutnik, Alicja Wolny-Dominiak
ISBN                      

978-83-7875-106-9

Liczba stron 112
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2013


 

Powrót do listy