Metody taksonomiczne z programem STATISTICA

 

 

Autor                     Włodzimierz Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Monika Hadaś-Dyduch

ISBN                      978-83-7875-258-5

Liczba stron          144

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     15 zł

 

Spis_treści

 

Metody taksonomiczne dają możliwość otrzymania informacji, które mogą mieć bardzo duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Metody te, skupiając się na porządkowaniu i grupowaniu obiektów wielocechowych (np. państwa, firmy ubezpieczeniowe), pozwalają bowiem w lepszy sposób zrozumieć otaczającą rzeczywistość i wzbogacić badania o informacje, których nie można uzyskać za pomocą innych metod. Metody taksonomiczne wiążą się często ze stosowaniem czasochłonnych i pracochłonnych procedur, stąd w praktyce są stosowane programy komputerowe ułatwiające przeprowadzanie obliczeń. Jednym z takich programów jest STATISTICA, dzięki której można przeprowadzać analizy taksonomiczne, otrzymując często wyniki w postaci tabelarycznej oraz graficznej, co niewątpliwie ułatwia ich interpretację. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów.

 

Powrót do listy