Podstawy logistyki miejskiej, wyd. II

 

 

Autor                     Jacek Szołtysek

ISBN                      978-83-7246-403-3

Liczba stron          187

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009 (wydanie 2)

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono miasto jako system społeczno-gospodarczy, z jego różnorakimi funkcjami oraz barierami utrudniającymi bądź uniemożliwiającymi jego dalszy rozwój. W drugim rozdziale omówiono koncepcję logistyki miejskiej jako koncepcję zarządzania przepływami w miastach. Trzeci rozdział traktuje o logistyce w zarządzaniu przepływami osób w miastach. Czwarty rozdział jest poświęcony logistyce w zarządzaniu przepływami ładunków w miastach. Piąty rozdział zawiera prezentację stosowanych współcześnie rozwiązań mających na celu zmniejszenie dolegliwości związanych z wszechobecną kongestią w miastach. Szósty rozdział traktuje o zintegrowanym zarządzaniu przepływami osób i ładunków w miastach.

 

Powrót do listy