Wybrane elementy statystyki odpornej

 

 

Autor                     Grażyna Trzpiot (red.)

ISBN                      978-83-7875-099-4

Liczba stron          145

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

 

Spis_treści

 

Podręcznik składa się z pięciu obszernych rozdziałów. W pierwszym omówiono procedury estymacyjne. Rozdział drugi został poświęcony wybranym własnościom zmiennych losowych. W trzecim rozdziale skoncentrowano się na odpornych miarach położenia, skali i asymetrii. W rozdziałach czwartym i piątym omówiono odporny model regresji liniowej i odporną analizę wielowymiarową.

 

Powrót do listy