Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrane elementy statystyki odpornej

Podręcznik składa się z pięciu obszernych rozdziałów. W pierwszym omówiono procedury estymacyjne. Rozdział drugi został poświęcony wybranym własnościom zmiennych losowych. W trzecim rozdziale skoncentrowano się na odpornych miarach położenia, skali i asymetrii. W rozdziałach czwartym i piątym omówiono odporny model regresji liniowej i odporną analizę wielowymiarową.

Redakcja naukowaGrażyna Trzpiot
ISBN978-83-7875-099-4
Rok wydania2013
Liczba stron145
Format B5
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3