Przejdź do menu Przejdź do treści

XLSTAT w analizie danych

Oddajemy do rąk czytelnika książkę, która ma być pomocna w opracowaniu wyników badań. Prezentujemy pracę z oprogramowaniem XLSTAT, użytecznym oprogramowaniu współpracującym z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Książka nie jest klasycznym podręcznikiem ze statystyki, choć elementy wykładu niezbędne do prowadzenia analiz zostały przez Autorów przybliżone. Książka składa się z sześciu rozdziałów obejmujących kolejno: wybrane metody wstępnej analizy danych, wybrane testy parametryczne, wybrane testy nieparametryczne, analizę regresji, wybrane metody statystycznej analizy wielowymiarowej oraz testowanie zależności w wielowymiarowych zbiorach danych. Zamiarem Autorów było wskazanie jak przebiega praca z tym oprogramowaniem, jaki jest zakres proponowanych metod oraz potwierdzenie faktu, że znajomość metod nie tylko elementarnych jest pomocna w analizie danych i wnioskowaniu o populacji.

Redakcja naukowaGrażyna Trzpiot
ISBN978-83-7875-170-0
Rok wydania2014
Liczba stron120
Format B5
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3