XLSTAT w analizie danych

 

 

Autor                     Grażyna Trzpiot (red.)

ISBN                      978-83-7875-170-0

Liczba stron          120

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Oddajemy do rąk czytelnika książkę, która ma być pomocna w opracowaniu wyników badań. Prezentujemy pracę z oprogramowaniem XLSTAT, użytecznym oprogramowaniu współpracującym z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Książka nie jest klasycznym podręcznikiem ze statystyki, choć elementy wykładu niezbędne do prowadzenia analiz zostały przez Autorów przybliżone. Książka składa się z sześciu rozdziałów obejmujących kolejno: wybrane metody wstępnej analizy danych, wybrane testy parametryczne, wybrane testy nieparametryczne, analizę regresji, wybrane metody statystycznej analizy wielowymiarowej oraz testowanie zależności w wielowymiarowych zbiorach danych. Zamiarem Autorów było wskazanie jak przebiega praca z tym oprogramowaniem, jaki jest zakres proponowanych metod oraz potwierdzenie faktu, że znajomość metod nie tylko elementarnych jest pomocna w analizie danych i wnioskowaniu o populacji.

 

Powrót do listy