Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym

 

 

 Autor                    Michał T. Wilczek

ISBN                      978-83-7246-638-9

Liczba stron          129

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011 (wydanie II)

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Zarządzanie projektem inwestycyjnym w ostatnich latach stało się szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy. Odzwierciedleniem tego faktu jest coraz bogatszy dorobek teorii i praktyki. Można wskazać wiele opracowań poświęconych tej tematyce, zwłaszcza w literaturze amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej, wciąż jednak brakuje pozycji polskich. Niniejsza praca jest próbą naszkicowania podstawowych zagadnień zarządzania projektem inwestycyjnym. Dla przedstawienia rozważanych zagadnień przyjęto następującą konstrukcję pracy: w rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe definicje związane z omawianą problematyką. Rozdział drugi zawiera omówienie trzech najczęściej wykorzystywanych sposobów finansowania projektu inwestycyjnego. W trzecim przedstawiono etapy projektu inwestycyjnego. W czwartym zaprezentowano obszary zarządzania projektem inwestycyjnym zgodne z podziałem stosowanym przez amerykański Komitet Standaryzacyjny. W rozdziale piątym omówiono kilkanaście metod stosowanych w zarządzaniu projektem inwestycyjnym stanowiącym rozległą i złożoną dziedzinę nauki oraz gospodarki.

 

Powrót do listy