Rozwój standardu mieszkaniowego w Polsce na tle krajów europejskich

 

 

Autor                     Michał T. Wilczek

ISBN                      978-83-7246-598-6

Liczba stron          238

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Celowi pracy podporządkowano jej strukturę. W rozdziale pierwszym przedstawiono zmieniającą się w czasie, a także różną w poszczególnych państwach definicję mieszkania. W rozdziale drugim dokonano analizy pojęcia „standard mieszkaniowy”. W rozdziale trzecim przedstawiono miary standardu mieszkaniowego, które pogrupowano według różnych kryteriów (miary naturalne, normatywne, ekonomiczne i wskaźnikowe), oraz metody ich określania. W rozdziale czwartym przedstawiono czynniki zmiany standardu mieszkaniowego. W rozdziale piątym dokonano prezentacji norm, przepisów i wytycznych, które wpływały lub też wpływają na nowobudowane mieszkania w Polsce, kształtując ich obecny standard. W rozdziale szóstym przedstawiono normy, przepisy i wytyczne kształtujące standard nowobudowanych mieszkań w wybranych państwach europejskich oraz określone przez różne organizacje międzynarodowe. Rozdział siódmy zawiera ocenę standardu mieszkaniowego w Polsce. W rozdziale ósmym polski standard mieszkaniowy odniesiono do standardów w wybranych państwach europejskich. W rozdziale dziewiątym dokonano przeglądu możliwości kształtowania standardu mieszkaniowego w Polsce w najbliższej i dalszej perspektywie.

 

Powrót do listy