Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

 

 

Autor                     Janusz L. Wywiał

ISBN                      978-83-7246-356-5

Liczba stron          236

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012 (wydanie 2)

Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Niniejszy podręcznik ma wzbogacić ofertę edukacyjną w dziedzinie statystyki. Przedstawiono w nim podstawowe procedury estymacji punktowej i przedziałowej najważniejszych z praktycznego punktu  widzenia  parametrów, takich jak wartość oczekiwana, wskaźnik struktury, parametry funkcji regresji liniowej. W zakresie weryfikacji hipotez statystycznych omówiono w miarę przystępnie procedury weryfikacji hipotez parametrycznych i nieparametrycznych. Ponadto zamieszczono wiele niekonwencjonalnych metod wnioskowania statystycznego, jak np. procedury estymacji odpornej parametrów zmiennych. Podręcznik jest skierowany głównie do studentów kierunków ekonomicznych, jakkolwiek mogą z niego korzystać także studenci innych kierunków studiów. Zaleca się go zwłaszcza studentom kierunku Informatyka i Ekonometria. Może być również przydatny dla pracowników naukowych wykorzystujących w swoich badaniach metody statystyczne.

 

Powrót do listy