Wykłady z historii myśli ekonomicznej, część I, wyd. VI

 

Autor                     Urszula Zagóra-Jonszta

ISBN                      83-7246-164-3

Liczba stron          116

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2005 (wydanie 6)

Cena                     nakład wyczerpany

 

Skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów studiów zaocznych i zawodowych. Obejmuje tylko część tematów z zakresu historii myśli ekonomicznej od starożytności i średniowiecza, potraktowanych bardzo pobieżnie, poprzez merkantylizm, fizjokratyzm, ekonomię klasyczną, szkołę historyczną, aż do teorii K. Marksa. Dalsze tematy są opracowane w drugiej części skryptu. Przed rozpoczęciem lektury poszczególnych rozdziałów należy dla porządku przytoczyć definicję historii myśli ekonomicznej. Przedmiotem badań historii myśli ekonomicznej jest przedstawienie, zgodne z obiektywną rzeczywistością i treścią stosunków społecznych, tych poglądów, idei i teorii ekonomicznych, które najpełniej wyrażały postęp społeczny. Historia myśli ekonomicznej weryfikuje i przyczynowo oświetla procesy kształtowania się, wzajemnego wiązania i przenikania poglądów, koncepcji i teorii dotyczących życia gospodarczego na przestrzeni całych dziejów ludzkości. Jej zadaniem jest również krytyczna analiza dorobku pokoleń ekonomistów. Przedmiot ma charakter teoretyczny.

Powrót do listy