Zastępca Kanclerza

Zastępca Kanclerza odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek i służb.

Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza: