Zastępca Kanclerza

Zastępca Kanclerza odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek organizacyjnych administracji centralnej i służb, a w szczególności prowadzi działalność w zakresie właściwej i racjonalnej gospodarki majątkiem Uniwersytetu.

Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza: