Przejdź do menu Przejdź do treści

Zastępca Kanclerza

Zastępca Kanclerza odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek i służb, a także innych, dodatkowo powierzonych, związanych z pełnioną funkcją i zastępstwem, w szczególności sprawuje nadzór nad:

  1. prawidłowym gospodarowaniem ruchomymi składnikami mienia Uniwersytetu, realizacją zaopatrzenia oraz logistyki, w tym transportu osób i mienia;
  2. organizowaniem i prowadzeniem gospodarki magazynowej;
  3. organizowaniem działalności mającej na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki ruchomymi składnikami mienia oraz oszczędnego gospodarowania materiałami;
  4. obsługą kancelaryjną Uniwersytetu, archiwizowaniem dokumentów oraz obsługą administracyjną organizacji związkowych działających w Uniwersytecie;
  5. wydawaniem, ewidencją, kasacją i utylizacją pieczęci służbowych;
  6. sprawami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych w Uniwersytecie.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3