Zastępca Kwestora

Zastępca Kwestora w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu podlega Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych - Kwestor. Do podstawowych zadań należy między innymi opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu, sporządzanie korekt planów rzeczowo-finansowych oraz kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym w sposób zapobiegający naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Jednostki podległe Zastępcy Kwestora: