Zastępca Kwestora

Zastępca Kwestora podlega bezpośrednio pod Kwestora i odpowiada przed Kwestorem za realizację powierzonych zadań.