Koncert w Skrzyszowie

3 lipca, tuż przed wyjazdem na zagraniczny festiwal, Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie" zaprezentował godzinny koncert w Skrzyszowie. Plenerowy koncert był atrakcją na imprezie z okazji 100. rocznicy przyłączenia Ziem Śląskich do Polski.

Silesianie, aby wpisać się w to wydarzenie, przedstawili tańce głównie z regionu śląskiego (tańce pszczyńskie, cieszyńskie, beskidzkie, rozbarskie), ale również z regionu lubelskiego oraz obrazki i scenki taneczne. 

Więcej zdjęć na Facebooku Zespołu