Przejdź do menu Przejdź do treści

W imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszamy do udziału w:

III Ogólnopolskiej Konferencji
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod tegorocznym tytułem

„Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w kulturze”

  4 listopada 2016 r., Aula CNTI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

        III Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania jednostek kultury, w kontekście uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w którym coraz mniejszą uwagę skupia się wokół upowszechniania i propagowania kultury w społeczeństwie.

      Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w upowszechnianiu kultury w społeczeństwie.  Ich umiejętne wykorzystanie w różnych obszarach funkcjonalnych jednostek kultury stanowi poważne wyzwanie strategiczne dla kadry zarządczej. Istotną rolę we współczesnym świecie odgrywa społeczeństwo informacyjne, które korzysta z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W kontekście zmian zachodzących w otoczeniu jednostek kultury podjęta tematyka nabiera szczególnego znaczenia.

      Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kulturze będzie przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego.  W trakcie konferencji odbędą się dwa panele: naukowy oraz praktyczny. W pierwszym zaprezentowane zostaną teoretyczne aspekty wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach kultury, w drugim odbędzie się debata z udziałem specjalistów z praktyki gospodarczej. Tym samym, celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.

            W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną konkursy w następujących kategoriach:

‒    konkurs na najlepszy artykuł naukowy,
‒    konkurs na najlepszą prezentację Panelu I,
‒    konkurs na najlepszy poster, spośród tych które zaprezentowaną zostaną w holu przed Aulą CNTI.

       Zarówno artykuły, prezentacje, jak i postery muszą bezpośrednio wiązać się z tematyką konferencji, w szczególności z tegorocznym tematem przewodnim. Nagrodzeni otrzymają certyfikat potwierdzający osiągnięcie oraz upominek od ZPiT „Silesianie”.

      Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Najlepsze artykuły pośród nadesłanych zostaną opublikowane w formie monografii, wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz zaprezentowane w trakcie konferencji. Pozostałe opracowania, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w materiałach pokonferencyjnych (w formie elektronicznej). O akceptacji artykułów do publikacji decyduje Rada Programowa.

           Językiem konferencji oraz publikacji jest język polski. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

     Współorganizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”. Patronat honorowy nad Konferencją oraz wydarzeniami towarzyszącymi objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Adresaci konferencji:
- Przedstawiciele środowiska akademickiego, pracownicy naukowi
- Przedstawiciele małych i średnich jednostek kultury (m.in. domów kultury, stowarzyszeń, zespołów),
- Studenci.

Rada Programowa:

dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat - Przewodnicząca
prof. dr hab. Sławomir Smyczek
dr Grzegorz Głód
dr Wojciech Głód
dr Anna Kwiecień
dr Aleksandra Nocoń
dr Beata Reformat
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz

Komitet Organizacyjny:

mgr Jerzy Stasica - Przewodniczący
mgr Gabriel Czapla - Sekretarz
dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat
dr Wojciech Głód
dr Anna Kwiecień
dr Aleksandra Nocoń
dr Beata Reformat
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3