Przejdź do menu Przejdź do treści

VIII Ogólnopolska Konferencja
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

 

pod tegorocznym tytułem:

Strategie rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu

 

04 listopada 2021 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
konferencja w trybie hybrydowym

 

Program ramowy:

10:30-10:40    Powitanie uczestników konferencji przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem – Prof. UE dr hab. Roberta Wolnego oraz Przewodniczącą Rady Programowej – Prof. UE dr hab. Katarzynę Bilińską-Reformat

10:40-12:00 I Sesja Plenarna „Strategie i działania marketingowe instytucji kultury”
Prowadząca: dr hab. K. Bilińska-Reformat, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zaproszeni goście:

 1. Prof. UEW dr hab. Magdalena Sobocińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, „Strategie i działania marketingowe instytucji kultury w kontekście wirtualizacji zachowań konsumentów jako megatrendu”
 2. Prof. UŁ dr hab. Wawrzyniec Rudolf – Uniwersytet Łódzki „Badania konsumentów kultury w praktyce samorządowych instytucji kultury – w poszukiwaniu przyczyn deficytów i zaniechań”
 3. Dr Grzegorz Kinelski – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej „O sponsorowaniu kultury słów kilka – przykład Tauronu”
 4. Prof. AWSB dr hab. Łukasz Wróblewski – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Dyskusja i podsumowanie

Przerwa 12:00-12:20

 

12:20- 13:35 II Sesja Plenarna z udziałem przedstawicieli instytucji kultury

Loża Ekspertów:

Prowadząca: dr M. Wójcik-Jurkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Zaproszeni goście:

 1. Joanna Wargala – AirDance
 2. Dominika Wrzesińska-Kołak – Marketing & PR Manager, GPoland
 3. Justyna Szymczyk – JC Academy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 4. Ewa Sadkowska – dyrektor Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach
 5. Jakub Lisiecki – redaktor naczelny Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej oraz portalu monitorrynkowy.pl
 6. Katarzyna Furmaniuk – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej

Przerwa 13:35-13:50

 

13:50-15:00 III Sesja Plenarna

Wystąpienia doktorantów i zaproszonych gości

Prowadząca: dr Aleksandra Nocoń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 1. Gośćspecjalny dr Mateusz Grzesiak „Jak pozostać kreatywnym i myśleć twórczo w czasie pandemii?”
 2. „Kto nie planuje, ten się nie rozwija. Rola strategii rozwoju zrównoważonego dla zarządzania instytucjami kultury” - mgr Anna Piontek, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 
 3. Instytucje muzealne w przemyśle kreatywnym: istniejące powiązania i kierunki działań – mgr Magdalena Sawczuk, Uniwersytet Jagielloński
 4. Podejście Scrum w zarządzaniu ryzykiem projektów w instytucjach kultury – mgr inż. Alicja Krawczyńska, Politechnika Wrocławska

 

15:00 Zakończenie konferencji
 

 

VIII Ogólnopolska Konferencja miała na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania instytucji i konsumentów kultury, wobec uwarunkowań turbulentnego otoczenia, wzmaganego post-pandemiczną niepewnością.

Tematem przewodnim konferencji były zagadnienia związane ze strategiami rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz były koncepcje związane z wyborem strategii działania. Problematyka wyboru opcji strategicznych w działalności jednostek kultury została podjęta zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym.

Obserwowane zmiany, utożsamiane m.in. z postępującą globalizacją, przenikają wszystkie dziedziny życia ludzkiego i dotyczą niemal wszystkich podmiotów, w tym także organizacji kultury. Nowe wyzwania pojawiają się na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz społecznej i w coraz szerszej skali dotyczą formułowania właściwej strategii działania w niestabilnym otoczeniu rynkowym.

Wybory strategiczne w praktyce funkcjonowania jednostek kultury były przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały więc dwa podejścia: naukowe oraz praktyczne. Podejście naukowe uwzględniało teoretyczne aspekty zmian w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów sfery kultury pod wpływem koncepcji rozwoju zrównoważonego. Z kolei podejście praktyczne pozwoliło ukazać ów problem z punktu widzenia rzeczywistej działalności jednostek kultury oraz szans i barier, które napotykają w swojej aktywności wobec zmian dokonujących się w otoczeniu. Tym samym, założeniem konferencji było stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.

W trakcie konferencji przeprowadzono konkursy na najlepszy artykuł naukowy oraz najlepszy poster, które bezpośrednio wiązały się z tematyką konferencji, w szczególności z tegorocznym tematem przewodnim.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat, potwierdzający udział w konferencji. Współorganizatorem wydarzeń było Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”. 

 

Rada Programowa:

prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat – Przewodnicząca

prof. dr hab. Sławomir Smyczek – honorowy konsultant

prof. UE dr hab. Robert Wolny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UE dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UE dr hab. Magdalena Stefańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. UE dr hab. Barbara Pabian, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UE dr hab. Beata Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UŁ dr hab. Wawrzyniec Rudolf, Uniwersytet Łódzki

prof. AWSB, dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Prof. UE dr hab. Małgorzata Kieżel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Mateusz Grzesiak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr Anna Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Aleksandra Nocoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Anna Dewalska-Opitek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Joanna Posłuszna, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Jerzy Stasica – Przewodniczący

dr Aleksandra Nocoń

dr Joanna Wiechoczek

mgr Justyna Cichoń-Szymczyk

mgr Małgorzata Grząba

mgr Jakub Kol

mgr Gabriel Czapla

lic. Michał Nowak

Hanna Karkocha

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3