Publikacje pokonferencyjne

I Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”
II Ogólnopolska Konferencja
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”
pod tytułem
„Jednostki samorządowe w finansowaniu kultury”