Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa  Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest kontynuatorem powołanego ponad 100 lat temu – Związku Nauczycielstwa Polskiego. W świetle zapisów Statutu główne cele związku to: ochrona praw pracowniczych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, wsparcie członków - w przypadku ich trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej oraz działania o charakterze kulturalno-turystycznym.

Jako związek zawodowy staramy się realizować wyznaczone cele (zgodnie z przysługującymi nam prawami), choć wyzwaniem dla nas jako pracowników wyższej uczelni byłoby takie działanie, do którego zachęcał Marszałek Józef Piłsudski: „Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie” (III Zjazd ZNP – 1921 r.)

Zaproszenie na bezpłatny webinar "Mobbing - rozpoznawanie, pomoc poszkodowanym, prewencja"

Szanowni Państwo! W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar: Mobbing - rozpoznawanie, pomoc poszkodowanym, prewencja, który poprowadzą: prof. Tomasz Ochinowski i mgr Piotr Gołaszewski,  partnerzy... [Więcej]


4 grudnia 2020

W dniu 4 grudnia 2020 roku odbyło się robocze spotkanie Zarządu Uczelnianego ZNP z władzami UE w sprawie zaopiniowania ogólnych zasad rozdziału środków pochodzących z subwencji MNiSW z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia oraz jednorazowego... [Więcej]


27 listopada 2020

W dniu 27.11 br odbyło się robocze spotkanie Zarządu Uczelnianego ZNP z władzami UE w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu oceny nauczycieli akademickich wraz z arkuszem oceny. W trakcie spotkanie Zarząd ZNP w imieniu pracowników, wniósł szereg... [Więcej]


Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości i radości. Niech ten czas upłynie wśród najbliższych w magicznej atmosferze roziskrzonej kolędą, a w nadchodzącym nowym roku 2021... [Więcej]


List otwarty Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do Premiera RP w sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki

List otwarty Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do Premiera RP w sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki [Więcej]


Stanowisko Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka

Stanowisko Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. [Więcej]