Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa  Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest kontynuatorem powołanego ponad 100 lat temu – Związku Nauczycielstwa Polskiego. W świetle zapisów Statutu główne cele związku to: ochrona praw pracowniczych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, wsparcie członków - w przypadku ich trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej oraz działania o charakterze kulturalno-turystycznym.

Jako związek zawodowy staramy się realizować wyznaczone cele (zgodnie z przysługującymi nam prawami), choć wyzwaniem dla nas jako pracowników wyższej uczelni byłoby takie działanie, do którego zachęcał Marszałek Józef Piłsudski: „Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie” (III Zjazd ZNP – 1921 r.)

Aktualności

List otwarty Przewodniczącej Zarządu dr Lidii Gabryś

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, członkowie ZNP w naszej Alma Mater! Zbliża się data Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (24.09.2019). Traktuję tę datę w sposób szczególny, bowiem oznacza ona fakt zakończenia kadencji obecnego Zarządu i wybór... [Więcej]


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zgodnie z art. 26.1. oraz art. 27.1., 27.2. Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zawiadamia, że  WALNE ZEBRANIE... [Więcej]


Urzędowanie sekretariatu w lipcu i sierpniu 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że sekretariat Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w okresie wakacyjnym będzie nieczynny w dniach: 16-31 lipca 2019, 01-11 sierpnia 2019, 15-28 sierpnia 2019 roku. Życzymy... [Więcej]


Strajk nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wraz z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wspiera akcję protestacyjną i popiera postulaty dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników oświaty... [Więcej]


Informacja o wysokości składek dla członków ZNP Pracowników UE w Katowicach

W związku z faktem, iż zakończyła się formalna procedura włączenia ZNP Pracowników UE w Katowicach w struktury ZNP (Decyzja KRS z dn. 21.05.2018 r.), jesteśmy jedną spośród kilkunastu organizacji na blisko 80 działających w ZNP w ramach RSZWiN,... [Więcej]


Relacja z wycieczki Poczdam-Berlin

W dn. 24-25 listopada 2018 r., jak co roku, ZNP Pracowników UE Katowice wraz z biurem podróży PTTK Baildon zorganizowało wycieczkę dla pracowników UE i ich rodzin. Tym razem wyjechaliśmy zwiedzać Poczdam i Berlin. W dniu 24 listopada (sobota) o... [Więcej]


Święta Bożego Narodzenia 2018

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Zarząd ZNP Pracowników UE w Katowicach przygotował dla członków paczki świąteczne Zapraszamy do  odbioru paczek w Sekretariacie ZNP pok. 3a L w dniach 14.12.2018 r.(piątek) - 20.12.2018... [Więcej]