Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa  Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach jest kontynuatorem powołanego ponad 100 lat temu – Związku Nauczycielstwa Polskiego.    W świetle zapisów  Statutu  główne cele związku to: ochrona praw pracowniczych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, wsparcie członków - w przypadku ich trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej oraz  działania o charakterze  kulturalno-turystycznym.

Jako związek zawodowy staramy się realizować wyznaczone cele (zgodnie z przysługującymi nam prawami), choć wyzwaniem dla nas jako pracowników wyższej uczelni byłoby takie działanie, do którego zachęcał Marszałek Józef Piłsudski: „Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie”(III Zjazd ZNP – 1921 r.)

Aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZARZĄD ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 24 STATUTU W DNIU 23 STYCZNIA 2018 ROKU W SALI 314 BUD.B (Aula Pawłowskiego) O GODZ.15.15 – I TERMIN O GODZ.15.45 – II... [Więcej]


Życzenia świąteczne

Od 11 grudnia br. zapraszamy wszystkich członków do siedziby Związku ( bud "L" sala 3a ) po odbiór prezentu świątecznego.     [Więcej]


Wybory 2018

Szanowni Pracownicy UE Katowice, Zarząd ZNP zaprasza swoich członków i pracowników UE Katowice na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się pod koniec stycznia 2018 r. (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie). W związku z... [Więcej]


Relacja z wycieczki Książ - Praga - Skalne Miasto

W dniach 1-3 września 2017r. ZNP Pracowników UE w Katowicach zorganizowało dla  członków ZNP , pracowników UE oraz ich rodzin, wycieczkę do Zamku w Książu, Pragi oraz do Skalnego Miasta w Czechach, jak co roku pod opieką pilota-przewodnika... [Więcej]


Informacja o zasadach reprezentowania pracowników i członków Związku oraz zadaniach i funkcjach Państwowej Inspekcji Pracy

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DZ.U. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881.) Art. 7. stanowi: 1. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich... [Więcej]


W dniu 22 maja 2014 roku odbyło się Walne Zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym zostały wybrane nowe władze związku:  [Więcej]