Przejdź do menu Przejdź do treści

Druga informacja o stanie prac nad podziałem otrzymanej subwencji na podniesienie wysokości wynagrodzenia pracowników

Szanowne Koleżanki i Koledzy zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pozostali pracownicy naszej uczelni, którzy korzystają z działań podejmowanych przez związkowców.

Uprzejmie informujemy, że rozumiemy wyczekiwanie na obiecaną podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych, ale chcielibyśmy podkreślić, że naszą rolą jako związku zawodowego jest uzyskanie najlepszego z możliwych i równego rozwiązania, dotyczącego wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Sprawa podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, wywalczonej wyłącznie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w roku 2023, budzi wiele emocji, stąd postanowiliśmy po raz następny poinformować Państwa o tym w jakim miejscu negocjacji obecnie jesteśmy.

Przypominamy, że do UE Katowice wpłynęły w wysokości 24 147 800 zł środki przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych. Wolą ZNP, podtrzymaną przez Ministerstwo, było przyznanie dokładnie każdemu z grupy nauczycieli akademickich podwyżki w wysokości 30% (ani mniej ani więcej) oraz każdemu z pracowników administracji podwyżki w wysokości 20% (ani mniej ani więcej). Podwyżka ma dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego i jest rekompensatą za wzrost kosztów utrzymania.

W dniu 13 marca br. prosiliśmy Władze uczelni o to, żeby przedstawiły nam propozycje podziału otrzymanej dotacji na wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Po jej przeanalizowaniu spotkaliśmy się z Władzami Uczelni w dniu 21 marca br. i wskazaliśmy, że otrzymana propozycja nie wypełnia ustaleń poczynionych między ZNP a rządem, bowiem propozycja władz UE Katowice nie gwarantowała każdemu pracownikowi równego tj. 30% i 20% podniesienia wynagrodzenia zasadniczego.
Poprosiliśmy zatem o przygotowanie następnej propozycji i w dniu 3 kwietnia br. siadamy do dyskusji o podwyżkach jeszcze raz. Stoimy na stanowisku, że każdy z pracowników Uczelni powinien otrzymać taki wzrost wynagrodzenia zasadniczego jaki został przewidziany w porozumieniu ZNP z rządem RP. Siadamy dzisiaj do stołu i mamy nadzieję, że w drodze konstruktywnej dyskusji między nami stanowisko ZNP, że  każdy z pracowników dostanie taką samą procentową podwyżkę czyli 30% nauczyciele i 20% pracownicy administracji,  jak zostało to przewidziane w umowie - uda się osiągnąć. Otrzymana kwota dotacji na taką podwyżkę pozwala.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o tym jak toczą się rozmowy oraz jaki jest ich ostateczny rezultat. Przypominamy, że im więcej będzie członków związku tym większa nasza siła w negocjacjach z Władzami Uczelni.

Prosimy o przekazanie tej informacji tym Koleżankom i Kolegom, którzy nie należą do ZNP.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd ZNP

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca