Informacja w sprawie wycieczki do Sankt Petersburga


Sytuacja epidemiczna spowodowała konieczność przesunięcia terminu realizacji wycieczki do Sankt Petersburga /Białe Noce/ - Helsinki, Tallinn, Ryga, Wilno, zaplanowanej w terminie 20 – 28 czerwca 2020.

Organizator ustala terminy, które umożliwią wyjazd wszystkim jej uczestnikom.

W miarę rozwoju sytuacji przekażemy dalsze informacje.