Informacje w sprawie "gruszy"


Dziś otrzymaliśmy informację, że z dniem 10 czerwca br. Biuro Zarządzania Kadrami uruchamia proces przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego z tytułu dofinansowania wypoczynku w 2020 roku.

Pragniemy podkreślić, że nasz Związek brał udział w pracach Komisji i w wyniku negocjacji określone zostały progi dofinansowań obowiązujące w 2020 roku.

Jesteśmy, działamy i trzymamy rękę na pulsie!