Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat w sprawie zakończenia procesu rozmów między Władzami Uczelni a ZNP, których treścią było wprowadzenie wywalczonych przez ZNP w roku 2023 podwyżek dla pracowników uczelni publicznych

Szanowne Koleżanki i Koledzy zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz pozostali pracownicy naszej uczelni, którzy korzystają z działań podejmowanych przez związkowców,

zakończyliśmy proces rozmów między Władzami Uczelni a Związkiem Zawodowym ZNP, których treścią było wprowadzenie wywalczonych przez ZNP w roku 2023 podwyżek dla pracowników uczelni publicznych.

Nasze stanowisko zostało przedstawione w mailu, który wysłaliśmy do Państwa w dniu 3 kwietnia 2024.

Informacje na temat podwyżek Władze Uczelni przedstawiły w komunikacje opublikowanym na stronie:
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/komunikat-dotyczacy-porozumienia-pomiedzy-uniwersytetem-a-znp-w-sprawie-zwiekszenia-wynagrodzen-prac-4.html

Zachęcamy do wstępowania w szeregi naszego związku zawodowego. Przypominamy, że zarówno władze państwowe jak i praktyka funkcjonowania związków przyczynia się do sytuacji, w której ponoszone na składkę wydatki są kompensowane.

Poniżej informacja na temat potencjalnych benefitów wynikających z przynależności do ZNP.

Każdy członek związku:
•    ma prawo odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych (w roku 2024 - do 840 zł od dochodu do opodatkowania),
•    ma możliwość ubiegania się o zasiłki, zapomogi (zgodnie ze Statutem ZNP),
•    może wnioskować o dofinansowanie opłat z tytułu usług i świadczeń służących wzmacnianiu potencjału kulturowego i sportowego (w roku 2024 do 300 zł),
•    zostaje obdarowany upominkiem świątecznym (w ostatnich latach były to kupony upominkowe Sodexo - w 2023 r. o wartości 350 zł dla pracownika-członka),  
•    otrzyma dofinansowanie do wycieczek i innych imprez organizowanych przez naszą organizację,
•    ma możliwość skorzystania z ulgi w cenie za pobyt w wielu ośrodkach ZNP rozlokowanych w całej Polsce.

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi!
Razem możemy więcej!

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd ZNP

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca