Przejdź do menu Przejdź do treści

Pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego 1 września 2023 r. w Warszawie

Edukacja jest najważniejsza!

1 września 2023 r., pod siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki, al. Szucha 25 w Warszawie o godz. 12.00 będzie miała miejsce pikieta organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Idziemy na pikietę, by mówić o problemach  polskiej edukacji, protestować w obronie godnych warunków pracy na polskich uczelniach i w placówkach badawczych. Mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje. Kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (asystent – 5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca. Zależy nam na naszych studentach i studentkach.  Wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat.

Domagamy się:

  • zwiększenia wynagrodzenia pracowników szkolnictwa wyższego i nauki co najmniej o 20% w 2023 roku;
  • gwarancji wynagrodzenia profesora na poziomie dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej;
  • ustawowego powiązania wynagrodzeń zasadniczych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z wynagrodzeniami zasadniczymi nauczycieli akademickich;
  • zwiększenia nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe od 2023 roku.

Zapraszamy wszystkich do udziału w pikiecie. Zgłoszenia chętnych (imię, nazwisko i numer telefonu oraz adres mailowy) prosimy przekazać telefonicznie lub mailowo do sekretariatu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach najpóźniej do wtorku 29 sierpnia.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3