Przejdź do menu Przejdź do treści

Propozycje zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP walczy o dobro wszystkich pracowników sfery szkolnictwa wyższego i nauki.

Rada SWiN ZNP w dniu 22 kwietnia 2024 roku przygotowała propracownicze propozycje zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które zostaną przekazane na ręce Ministra Nauki Dariusza Wieczorka.

Zmiany, o które wnioskujemy są związane z:

 1. minimalną, w danym roku, wysokością wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej powiązaną z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce narodowej w roku poprzednim – przyjąć co najmniej współczynnik 2;
 2. wysokością miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej określoną w stosunku do minimalnego wynagrodzenia profesora – przyjąć nie mniej niż:
  a. 87% - dla profesora uczelni,
  b. 74% - dla adiunkta,
  c. 61% - dla innych nauczycieli akademickich;
 3. wysokością miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pozostałych pracowników uczelni - przyjąć nie mniej niż 50% wynagrodzenia profesora;
 4. corocznym zwiększeniem wysokości finansowania szkolnictwa wyższego i nauki o co najmniej 0,3% PKB (od 2025 r.) do osiągnięcia poziomu 3% PKB;
 5. zmianą określenia pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na PRACOWNICY AKADEMICCY;
 6. zwiększeniem składu RGSWiN w grupie przedstawicieli związków zawodowych oraz w grupie przedstawicieli pracodawców z dwóch do trzech.

W dniu 23 kwietnia br. Sekretariat RSzWiN ZNP zwrócił się o wypracowanie wspólnego stanowiska do Kolegów z KSN NSZZ „Solidarność”.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca