Przejdź do menu Przejdź do treści

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 17 kwietnia 2024 roku

W dniu 17 kwietnia 2024 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Na posiedzeniu gościła przedstawicielka Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wiceprezes Aneta Trojanowska.

Na zebraniu przyjęto sprawozdanie Prezes ustępującego Zarządu Uczelnianego z działalności Zarządu oraz sprawozdanie członka Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2024.

Udzielono absolutorium ustępującym władzom naszej organizacji związkowej.

Ustępującemu zarządowi uczelnianemu, komisji rewizyjnej, a przede wszystkim Pani Prezes złożono serdeczne podziękowania za owocne działania na rzecz związku i jego członków, za serce i wrażliwość.

Wybrano na kadencję 2024–2029

Zarząd Uczelniany:

  1. dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE – Prezes Zarządu Uczelnianego,
  2. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka,
  3. prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek,
  4. dr Monika Cukier-Syguła,
  5. mgr Regina Ogórek,

Komisję Rewizyjną:

  1. mgr Anna Łukowska-Stachura,
  2. dr Martyna Wronka-Pośpiech,
  3. dr Rafał Otręba.

Przedstawicielem naszej organizacji w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Delegatem na Krajową Konferencję Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP została:

  1. dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE - Prezes Zarządu Uczelnianego,

Powtórnie wybranej Pani Prezes oraz powtórnie i nowowybranym członkom zarządu i komisji rewizyjnej pogratulowano wyboru i złożono życzenia, aby wszystkie działania były źródłem satysfakcji i szacunku ludzi.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca