Władze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UE

Zarząd:

 1. dr Lidia Gabryś - przewodnicząca
 2. dr Katarzyna Nagel - zastępca przewodniczącej
 3. mgr Grażyna Dyląg-Puta
 4. mgr Maria Gojna
 5. mgr Małgorzata Żółkoś-Leszczyńska
 6. dr Piotr Tworek

Komisja Rewizyjna:

 1. prof. dr hab. Joanna Żabińska
 2. dr Danuta Mitręga  
 3. Grażyna Makosz

Przedstawiciele do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki:

 1. dr Katarzyna Nagel
 2. mgr Maria Gojna