Władze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UE

Zarząd:

 1. dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE - Prezes Zarządu Uczelnianego
 2. mgr Gabriela Matyjaszczyk - Wiceprezes
 3. mgr Małgorzata Żółkoś-Leszczyńska - Wiceprezes
 4. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
 5. prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
 6. dr Adam Lejman-Gąska

Komisja Rewizyjna:

 1. prof. dr hab. Joanna Żabińska
 2. dr Danuta Mitręga  
 3. Grażyna Makosz

Przedstawiciele do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki:

 1. dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
 2. mgr Małgorzata Żółkoś-Leszczyńska

Społeczny doradca Zarządu Uczelnianego:

 1. dr Lidia Gabryś