Absolwenci UE Katowice najszybsi na rynku pracy

Z danych pochodzących z 3. edycji ogólnopolskiego badania "Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych" (ELA), zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynika, że w województwie śląskim, wśród wszystkich uczelni publicznych, to właśnie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia łącznie) średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,88 miesiąca), jak i pierwszą pracę na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,46 miesiąca).


Absolwenci UE Katowice najszybciej na rynku pracy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wyprzedza pod tym względem także wszystkie publiczne uczelnie ekonomiczne w Polsce (Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), jak również uwzględnianą często z nimi w zestawieniach niepubliczną Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Co warte podkreślenia, UE Katowice poprawił jeszcze swój wynik z ubiegłorocznej edycji badania – odpowiednio o 0,1 miesiąca i 0,13 miesiąca.

Przyrównując do poziomu ogólnokrajowego dla wszystkich uczelni w Polsce (studia I i II stopnia łącznie), absolwenci UE Katowice podejmują swoją pierwszą pracę szybciej średnio o 0,95 miesiąca (średni poziom dla uczelni w Polsce: 2,83 miesiąca), szybciej także podejmują pierwszą pracę na umowę o pracę – średnio o 0,81 miesiąca (średni poziom dla uczelni w Polsce: 3,27 miesiąca). 

Warto także zauważyć, że aż 60% absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach studiów II stopnia podejmuje pierwszą pracę od razu po uzyskaniu dyplomu.

– "Patrząc na wyniki trzech ostatnich edycji badania ELA, można się spodziewać, że wskaźniki dotyczące zatrudnienia absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach będą w kolejnych latach jeszcze lepsze. Ma to związek z naszą polityką przyjęć. Zwiększamy wymagania dla kandydatów na studia, co jest związane z założeniem utrzymania wysokiej jakości kształcenia. Trafiają do nas dzięki temu lepsi kandydaci, a lepszy kandydat, to lepszy student, a w konsekwencji absolwent. Tego lepszego studenta trzeba oczywiście dobrze pokierować, dostarczyć mu aktualną wiedzę i narzędzia do rozwoju, dlatego też stale modyfikujemy i ulepszamy nasze programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przykładem może być wdrożony przez nas program "studiuj, pracuj, zarabiaj" ułatwiający, poza solidnym wykształceniem, równoległe zdobywanie doświadczenia zawodowego." – mówi Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.

Skąd pochodzą dane w ELA? Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) od 2014 roku monitoruje ponad 1,1 mln absolwentów. Dane pozyskuje z rzetelnych źródeł - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, czyli z tzw. POL-onu, wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

System ELA został przygotowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tegoroczna 3. edycja badania ELA dotyczy absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2016 r. (najświeższe dane dostępne w systemie). Dane pochodzące z systemu dotyczą absolwentów studiów I i II stopnia oraz tzw. jednolitych studiów magisterskich.

– "To jak sobie radzą ci absolwenci na rynku pracy, często zależy jednak od tego, czy po ukończeniu studiów I lub II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich, zdobywają kolejne umiejętności, poszerzają swoją wiedzę. Dlatego też stale rozwijamy ofertę studiów podyplomowych. Nie chodzi tu tylko o dostępny wachlarz kierunków, ale też o wykorzystanie do prowadzenia zajęć i warsztatów praktyków biznesu, rozwiązywanie realnych problemów rynkowych podczas zajęć". – uzupełnia prof. Robert Tomanek.

Więcej o badaniu ELA → www.ela.nauka.gov.pl